FANTASTYCZNA NARNIA

Uczniowie klas 4a i 4b po zakończeniu omawiania lektury "Opowieści z Narnii" pracowali nad projektami związanymi z treścią utworu C.S.Lewisa.  W ramach pracy z książką uczniowie, analizując opisy miejsc i sytuacji występujących w książce, zainspirowani jej fantastyczną treścią, wykonali makiety przedstawiające świat bohaterów Narnii.

Emocjom i rozterkom nie było końca. W efekcie uczniowie za pomocą elementów plastycznych odzwierciedlili doskonale świat Aslana i Białej Czarownicy. Praca w grupach związana też była z umiejętnością współpracy i koleżeńskości, a także tolerancji. Uczniowie sprawdzili się w sytuacjach problemowych, potrafili jednak za pomocą kompromisu dojść do porozumienia i stworzyć wspaniałe projekty, za które otrzymali satysfakcjonujące oceny.

Gratuluję efektów i dobrej pracy!

polonistka J. Jaśniewicz

Script logo