EUROPEJSKI FESTIWAL FILMOWY

 

Czy nauka może być przyjemna? Zdecydowanie TAK!
Nasi nauczyciele – uczestnicy  realizowanych w ramach projektu szkoleń – wybrali się do słupskiego, studyjnego Kina
Rejs na pokazy filmów prezentowanych w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ja i Ty (http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/repertuar/13_eff_integracja_ty_i_ja) .
Obejrzeli dzieła hiszpańskich i polskich twórców. Spotkania z europejską kinematografią kontynuowali w słupskiej pizzerii. Po zjedzeniu megapizzy, zamówionej oczywiście in english nasi nauczyciele opowiadali o swoich wrażeniach dotyczących obejrzanych filmów.  Dyskutowali zażarcie o poruszonych w filmach problemach, takich jak: samotne macierzyństwo, niepełnosprawność fizyczna i intelektualna, przewlekła choroba dzieci, choroba Alzheimera. Rozmowy były prowadzone, co oczywiste,  w języku angielskim i niemieckim. Inicjatorkami  spotkań były: koordynator projektu p. Ela Pajewska oraz p. M. Nastalska – nauczyciel etyki i biblioteki. Nad poprawnością językową nauczycielskiej debaty o filmach czuwały: p. Patrycja Dąbska (j.angielski) oraz p. B.Paszun (j.niemiecki).

 

Script logo