ETYKA - WIOSENNE WYCIECZKI KULTURALNE

W programie nauczania etyki dla klas 4-8 znajdują się treści, mające na celu przybliżenie uczniom informacji o różnych religiach.

W ubiegłych latach na zajęciach naszej międzyoddziałowej grupy poznawaliśmy zasady, którymi rządzi się 5 największych religii świata, a w tym roku szkolnym przyszedł czas na wycieczki - odwiedziny w słupskich miejscach kultu religijnego.

W marcu i kwietniu byliśmy w dwóch słupskich kościołach protestanckich, w cerkwi prawosławnej a także w ośrodku medytacyjnym buddystów.
Wycieczki odbyły się w ramach zajęć etyki. Wszędzie spotkaliśmy się z miłym przyjęciem i dowiedzieliśmy się interesujących rzeczy. Znalazł się czas na pamiątkowe zdjęcia.

Wystawa w holu szkoły jest podsumowaniem tych wycieczek.

Małgorzata Nastalska

Script logo