EPOKAMI PRZEZ MUZYKĘ

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej Epokami przez muzykę - klasycy awangardy obejmował wiadomości dotyczące życia i twórczości aż czterech kompozytorów (Claude Debussy, Maurice Ravel, Sergiusz Prokofiew, Igor Strawiński).

Składał się on z dwóch etapów: I cz. - teoretyczna, II cz. - słuchowa, gdzie po wysłuchaniu kilkusekundowych fragmentów uczestnicy mieli za zadanie podać tytuł utworu i nazwisko kompozytora.

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli ogromny sukces, gdyż na ponad 20 uczestników Duszan Parol (kl. 7b) zajął II miejsce, a Konstancja Kloskowska (kl. 7d) - III miejsce.

Karolina Machutta-Gałązka

Script logo