EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYNIKI SZKOŁY

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 100% naszych ósmoklasistów, czyli 78 uczniów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty naszych uczniów są wyższe od globalnych wyników w skali miasta, województwa i kraju. Dotyczy to wszystkich przedmiotów objętych sprawdzianem, a więc języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. W zakresie języka polskiego nasi ósmoklasiści uplasowali się w skali miasta na II pozycji; w zakresie matematyki również na II miejscu, natomiast z języka angielskiego uzyskaliśmy najwyższy wynik w Słupsku.  Należy też podkreślić, że uzyskaliśmy 5 najwyższych wyników.

 

 

j.polski

matematyka

j.angielski

szkoła

68, 4%

52,5%

75,5%

miasto

61, 36%

42,2%

59,4%

województwo

62%

44%

58%

kraj

63%

45%

59%

 

Script logo