EEG Biofeedback

Na zajęcia EEG Biofeedback w ramach projektu Szansa na sukces uczęszczało trzech uczniów. We wszystkich przypadkach treningi odbywały się według rund 4/6, na półkuli lewej i prawej, o protokołach Beta/Teta i Smr/Teta. Terapia Biofeedback jest terapią długotrwałą i wymagającą czasu jednak już po kilku miesiącach można zauważyć poprawę w zachowaniu uczniów, nastąpiła poprawa koncentracji i spostrzegania, co jest widoczne w wysokościach fal mózgowych. Poprawa następuje powoli, ale kontynuacja treningów z pewnością pozwoli osiągnąć zamierzone cele.

Artur Szewc

Script logo