e-TWINNING

W dniu 10 stycznia 2017r. nauczyciele realizujący działania w ramach projektu dotyczącego mobilności kadry edukacji szkolnej wzięli udział w kolejnym szkoleniu w zakresie wykorzystywania TIK. Jedna z uczestniczek projektu – p.A.Wolikowska zaprezentowała, jak korzystać z serwisu e-twinning i realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Script logo