DZIEŃ PUSTEJ KLASY

24 maja w ramach Dnia Pustej Klasy, uczniowie klasy 3c, 3e, 3d i 3h wybrali się do lasu. Była to lekcja w terenie.

Uczniowie zaopatrzeni w lornetki, lupy i miary wykonywali zadnia: mierzyli obwody drzew, obserwowali owady oraz rośliny rosnące w poszczególnych warstwach lasu.

Wszystkie pomiary i wyniki obserwacji zapisywali na specjalnie przygotowanych kartach pracy.

Na zakończenie zajęć odbył się leśny piknik, któremu towarzyszyły gry i zabawy.

Marlena Wawrowska

Script logo