DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Świetlica dla klas 0-1 czynna w godz. 6.30 -16.30
Świetlica dla klas 2-4 czynna  w godz. 6.30 -17.00
Biblioteka czynna w godz. 8.00-14.00
Gabinet informatyczny czynny w godz. 10.00-15.00
Hala sportowa czynna w godz. 8.00-14.00

Script logo