DZIEŃ DAWNYCH GIER PODWÓROWYCH

Mały Samorząd Uczniowski ogłosił ostatni dzień szkoły czyli czwartek 24 czerwca DNIEM DAWNYCH GIER PODWÓRKOWYCH.
Opiekunowie MSU p
rzygotowali dla uczniów klas młodszych stacje zabaw z ich opisami: skakanka, guma, kręconka, kapsle, klasy oraz niezbędny sprzęt.

Dzieci bawiły się na boisku w segmencie A, a za najciekawszą dawna grę podwórkową uznały grę w kapsle i grę w tzw. szczura. Zabawa była przednia!

Opiekunowie MSU

Script logo