DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA (kl.1-3)

Z okazji Dnia Czystego Powietrza klasy trzecie przeprowadziły zajęcia na temat: Jak dorośli i dzieci mogą chronić się przed zanieczyszczeniami powietrza.

Cel: zapoznanie uczniów z  problematyką zanieczyszczenia powietrza i  zachęcenie do podejmowanie działań na rzecz jego ochrony.

1. Rozwiązanie quizu pt. "Sprawdź co wiesz o zanieczyszczeniach powietrza i jego ochronie" mającego na celu ustalenie wiedzy wyjściowej uczniów oraz zachęceniu ich do jej poszerzenia- scenariusz fundacji ekologicznej ARKA

2. Przeprowadzenie  z  uczniami pogadanki  na temat źródeł, rodzajów zanieczyszczeń, skutków dla zdrowia człowieka oraz działań indywidualnych sprzyjających ochronie powietrza, w  trakcie której uczniowie uzupełniali indywidualnie kolejne zadania z  karty pracy Załącznik 3. ARKA

3. Oglądanie filmu ekologiczny dom, wykonanie rysunków i plakatów zachęcających do ochrony powietrza

Katarzyna Kozak, Marlena Wawrowska, Lucyna Rudnik

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

Script logo