DZIAŁAJMY RAZEM!

W naszej szkole zorganizowano wydarzenie DBI pod hasłem „Działajmy razem”. Był to cykl zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów czterech klas drugich. Zajęcia wyzwalały wiele aktywności dzieci w obrębie różnych obszarów edukacji.

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach. Na sali gimnastycznej rysowali sieć kontaktów, najpierw w obrębie własnych klas, następnie łączyli klasy. Sieć kontaktów tworzyli również z kolorowych kubeczków. Poznali sposoby przepływu informacji oraz zagrożenia związane z przepływem informacji w sieci- wirusy i złośliwe oprogramowania. Wspólnie poszukiwali sposobów zabezpieczenia komputerów. 

Kolejny etap aktywności  to zajęcia w mniejszych, klasowych zespołach wg wcześniej opracowanych scenariuszy z wykorzystaniem pomocy interaktywnych dostępnych w sieci oraz specjalnie na tę okazję przygotowanych : „Bezpieczny Internet – rady dla dzieci”. Uczniowie czytali broszury, oglądali filmy edukacyjne i prezentacje, wypowiadali się. Poszerzali słownictwo związane z komputerem i siecią internetową układając krzyżówki, kodowali i odkodowywali rysunki. Przygotowali plakaty z radami dla kolegów. Tworzyli animacje w języku programowania Scratch. Uczestniczyli w zajęciach dramy „Słowa wzmacniają, słowa ranią". Naukę o bezpieczeństwie w sieci połączono z elementami programowania robota Photon- „Czy to jest bezpieczne?”

Ewaluacją cyklu zajęć edukacyjnych było zespołowe tworzenie aplikacji (learningapps.org) związanych z bezpieczeństwem w sieci dla koleżanek i kolegów. Aktywność ta wymagała od uczniów znajomości zasad bezpieczeństwa, zaś  podsumowaniem było wspólne granie.

Tutaj obejrzysz nasz film https://youtu.be/iuy-TkRey0U

Dorota Dankowska

 

Script logo