DOKUMENTY

...

  • ARKUSZ ZBIORCZY

    ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO - badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety.

  • PLAN PRACY

    Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Edukacja prozdrowotna realizowana jest w szkole na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły...

  • ZGŁOSZENIE

    Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia i rozpoczęciu okresu przygotowawczego szkoły.

Script logo