DLA RODZICÓW

 • OWOCE I MLEKO

  Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021...

 • PODRĘCZNIK DO NAUKI RELIGII W KLASACH I

  W tym roku szkolnym podręcznik do nauki religii w klasach I to: "POZNAJĘ BOŻY ŚWIAT" wydawnictwa "Jedność"- nr podręcznika AZ-11-01/18-KI-4/20 zatwierdzony 22.05.2020 r.

  Autorzy:ks.dr K.Mielnicki,E.Kondrak,J.Snopek. Podręcznik zawiera również ćwiczenia.

   

 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)...

 • mLegitymacja

  Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel...

 • SKŁADKI

   Składki na Radę Rodziców...
 • STYPENDIUM SZKOLNE

  Informuję o możliwości korzystania w roku szkolnym 2020/2021 z pomocy socjalnej w formie STYPENDIUM SZKOLNEGO...

 • TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

  Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/21...

 • UBEZPIECZENIE

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących w SP5.

   

Script logo