DLA RODZICÓW

  Ø  SKŁADKI

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi 150 zł. Wpłat można dokonać na konto:  

 41 1090 2763 0000 0001 4188 8572

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

 

Ø  BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

W ramach II edycji bezpłatnych przesiewowych badań widzenia w ramach projektu „Spojrzeć Inaczej” i projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Widzę” organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku we współpracy z Fundacją ONYA i Centrum Rehabilitacji AVENIR w Słupsku możecie Państwo skorzystać z:

ü  diagnozy w zakresie oceny funkcjonalnej widzenia dziecka 3-6-letniego na terenie Poradni – wniosek oznaczony literą W do pobrania ze strony internetowej poradni WNIOSEK_Widzenie.pdf  (ppp.slupsk.pl)

ü  bezpłatnego programu badania stóp dzieci i młodzieży od 5. roku bez skierowania od lekarza – szczegóły na stronie www.avenir.pl, tel. 598413048,

ü  bezpłatnej rehabilitacji dla dzieci od 1. roku życia na podstawie skierowania od lekarza - szczegóły na stronie www.avenir.pl, tel. 598413048, 506084789.

 

Ø  UBEZPIECZENIE

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci.

Ubezpieczenie jest dobrowolne, link do oferty: Application (compensa.pl)

hasło: 314742

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość opłacenia polisy gotówką u wychowawców grup.

Script logo