DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Na początku roku szkolnego w naszej klasie odbyły się zajęcia utrwalające wiadomości i umiejętności z zakresu znajomości ruchu drogowego.
W tym celu samodzielnie przygotowaliśmy kilka rekwizytów przypominających ulicę. Uczyliśmy się zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, a także przypomnieliśmy sobie podstawowe znaki drogowe i ich znaczenie.

Teraz prawidłowo interpretujemy symbole na znakach drogowych i potrafimy właściwie poruszać się w ruchu drogowym.

Lucyna Mackus, Paulina Kućmierczyk

Script logo