CZYTANIE NA DYWANIE

Uczennice klasy 7a i 7g należące do Samorządu Uczniowskiego w miesiącu lutym i marcu odwiedziły klasę 1a oraz dzieci w świetlicy szkolnej. Podczas spotkań Maja i Jula poprzez głośne czytanie bajek, baśni i lektur zachęcały młodszych kolegów i koleżanki do zaprzyjaźnienia się z książkami. Dzieci z zaciekawieniem i dużym skupieniem słuchały przedstawianych opowiadań. Po skończonej lekturze uczniowie mieli szansę otrzymać kolorowe naklejki za prawidłowe odpowiedzi do czytanych treści. Nasze siódmoklasistki pokazały, jaką frajdę można mieć z czytania książek i poznawania przedstawianych w nich historii.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Script logo