CZYM JEST DLA MNIE SPRAWIEDLIWOŚĆ?

 21 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Słupsku Panem Jarosławem TuRczynem. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 10 klas 4-8. Było to niezwykle ciekawe spotkanie, podczas którego zostały przybliżone uczniom zagadnienia dotyczące struktury sądownictwa oraz w bardzo obrazowy sposób uzmysłowiono uczniom konsekwencje niewłaściwych zachowań, w tym ponoszenie odpowiedzialności karnej.

W ramach współpracy z Sądem Okręgowym w Słupsku planowane są dalsze działania, np. udział uczniów w rozprawach sądowych, pogadanki i warsztaty z pracownikami sądu. Wzięliśmy także udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”- Oddział w Słupsku pt. „Czym jest dla mnie sprawiedliwość”.

Script logo