BRAWO ÓSMOKLASIŚCI! WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

W maju 2021 r. nasi ósmoklasiści zmierzyli się z pierwszym w swoim życiu egzaminem. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 92 uczniów. Z przyjemnością informujemy, że wyniki naszej szkoły były wyższe od globalnych wyników w skali miasta, województwa i kraju.

Należy podkreślić, że  szkoła może się  pochwalić 19 najwyższymi wynikami. 100% poprawności odpowiedzi z matematyki uzyskało 2 uczniów, a z języka angielskiego najwyższy wynik należy do 17 ósmoklasistów.

 

 

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

szkoła

68%

 

53,2%

 

81%

 

64%

 

miasto

55,2%

 

40,7%

65,5%

46,5%

województwo pomorskie

58%

46%

65%

44%

kraj

 

60%

47%

66%

49%

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni i pełni uznania. Wierzymy, że w nowych – ponadpodstawowych szkołach osiągniecie sukcesy i zrealizujecie marzenia. 

Script logo