BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Początek roku szkolnego to doskonała okazja do zapoznania najmłodszych z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Bardzo często dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, zachowując się nierozważnie i niebezpiecznie. Z tego właśnie powodu w świetlicy zostały przeprowadzone zajęcia na temat: „Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego".

Celem tych zajęć było uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niosą ze sobą beztroskie zabawy w pobliżu jezdni. Dzieci dowiedziały się również, gdzie należy się bezpiecznie bawić. Omówione zostały trudności związane z poruszaniem się po drogach podczas gołoledzi, deszczu, śniegu, zawieruchy i o zmroku. Wyjaśniliśmy sobie rolę odgrywają odblasków i bycia widocznym na drodze. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały pogadanki oraz obejrzały prezentację multimedialną. Przedyskutowaliśmy jeszcze podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym, sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych, znaków drogowych, przejścia poboczem i jazdy na rowerze.

Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykazali się taż dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez jezdnię. Teraz każde dziecko wie, że najlepiej wyposażyć ubiór i plecaki w elementy odblaskowe, dzięki którym staną się bardziej widoczni na drodze.

Nauczyciele świetlicy

Script logo