AUTUMN TREE - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT E TWINNING

Nasza szkoła jest inicjatorką międzynarodowego projektu „Autumn tree”, w którym uczestniczy 16 zespołów: z Polski, Rumunii, Włoch oraz Bośni i Hercegowiny. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat. Z naszej szkoły w projekcie uczestniczy 6 zespołów: klasa 1a, 1c, 3c, oraz 3 zespoły ze świetlicy szkolnej skupiające dzieci z różnych klas 1-3.

Ideą przewodnią projektu jest zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie drzew w życiu całej planety. Działania projektowe poszczególnych zespołów toczą się wokół jednego, wybranego przez każdy zespół drzewa, rosnącego w pobliżu szkoły.

Drużyny uczniowskie współpracują ze sobą, wymieniają się obserwacjami, wypracowują wspólne rezultaty, spotykają się online. Tworzą wspólne, międzynarodowe wydarzenia.

Dorota Dankowska

Script logo