AMERYKANIE W PIĄTCE

10 października nasza szkoła gościła żołnierzy z amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie. Do „Piątki” przybył wraz małżonką i jedenastoma żołnierzami dowódca Naval Support Facility Redzikowo Rick Gilbert. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z gośćmi po angielsku i przekonać się, że warto uczyć się języków obcych, dzięki czemu z pewnością wzrosła ich motywacja wewnętrzna do rozwijania swoich umiejętności językowych. Spotkanie z Amerykanami było też doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o Ameryce, a co za tym idzie - zrealizowania działań integrujących uczniów. Dzieciaki w grupach zadaniowych tworzyły plakaty i prezentacje multimedialne o Ameryce, powstały też ciekawe przewodniki turystyczne – oczywiście wszystkie prace wykonano w języku angielskim. Amerykańscy goście podkreślili, że spotkanie przebiegło w fantastycznej atmosferze. Nasze dzieciaki chętnie wchodziły w interakcje. Odważnie odpowiadały na pytania gości, prezentowały swoje umiejętności językowe i dokonania.

Script logo