AKT PRZYNALEŻNOŚCI

Od wielu lat w szkole podejmujemy różnorodne działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia.

Edukacja prozdrowotna realizowana jest na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły. Uczestniczymy w wielu projektach, kampaniach i programach promujących zdrowy styl życia.

Dnia 30 października 2018 r. nasza szkoła została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Script logo