AKCJA ROWEROWY MAJ ZAKOŃCZONA!

Dobiegła końca akcja Rowerowy Maj 2019. Pierwsze miejsce w naszej szkole zajął zespół z IVc, drugie z Vd, trzecie z IVe. Wyłoniono najbardziej zaangażowanych w akcję przedstawicieli klas. Dla zwycięzców przewidziano ciekawe nagrody.

W ramach akcji odbyło się spotkanie z policjantami. Celem prelekcji było utrwalenie przepisów ruchu drogowego i przypomnienie zmian w ruchu rowerowym. Ciekawa dyskusja poparta była filmem. Uczniowie otrzymali związane z tematem spotkania ulotki.

Gratulujemy finalistom akcji Rowerowy Maj 2019 oraz zachęcamy wszystkich do kontynuowania aktywnych form przejazdu do szkoły!

 

 

Script logo