AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Kolejny raz wszystkie klasy pierwsze w naszej szkole dołączyły do Akademii Bezpiecznego Puchatka. Uczyliśmy się jak być bezpiecznym. Pracowaliśmy z książeczkami, grami i zabawami Puchatka, które pomogły nam utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Zapoznaliśmy się również z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Na koniec każda z klas przystąpiła do Ogólnopolskiego Testa Bezpieczeństwa. Wszystkim klasom udało się go świetnie zaliczyć. Dzięki niemu utrwaliliśmy wiedzę na temat bezpiecznych zachowań. Na zakończenie każda z klas otrzymała Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka. Dzięki Puchatkowi dzieci w całej Polsce są bezpieczne!

Lucyna Mackus, Paulina Kućmierczyk

Script logo