11 LISTOPADA

8 listopada w naszej szkole zorganizowano  dzień projektowo-warsztatowy. Tematem przewodnim było Święto Niepodległości 11 Listopada. Uczniowie działali w grupach międzyoddziałowych. Z ogromnym zaangażowaniem tworzyli scenki teatralne i rodzajowe, plakaty, kotyliony, prezentacje multimedialne. Uczyli się pieśni patriotycznych i polskich tańców narodowych. Poszerzyli wiedzę na temat historii  i kultury Polski. Dowiedzieli się również o święcie obchodzonym w dniu 11 Listopada w Wielkiej Brytanii, tzw. Dniu Maków, upamiętniającym ofiary I i II wojny światowej.

Efektem działań jest też montaż teatralno-filmowy, przybliżający historię dawnego Słupska – Słupska z początku XX wieku. Grupa plastyczna stworzyła do niej niesamowitą scenografię – szkolny hol zamienił się w dawny Słupsk 

z kolorowymi kamieniczkami i unoszącymi się nad nimi dwupłatowcami i sterowcami.

Efekty działań wszystkich grup projektowych zostały zaprezentowane podczas apelu na okoliczność Święta Niepodległości. Wspaniała zabawa, wspólne świętowanie to najlepsza lekcja patriotyzmu.

Elżbieta Pajewska

Script logo