A A A

WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY POLSKIEJ

O laurach w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej marzą wszyscy adepci sztuki recytowania polskiej literatury. Jury konkursu ocenia nie tylko dykcję młodych recytatorów, ale także dobór oraz interpretację tekstów. Nie bez znaczenia są predyspozycje aktorskie. Nie chodzi tu, bynajmniej, o wyuczone, wystudiowane gesty, lecz o autentyczną mowę ciała, wynikającą z umiejętności wejścia w skórę podmiotu lirycznego, narratora czy też bohatera literackiego.

 

W XXXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej znaczący sukces odniosła uczennica kl.5b Marysia Kocioł. W eliminacjach miejskich, które miały miejsce 7 marca w słupskim Młodzieżowym Domu Kultury, dziewczynka zajęła I m., a co za tym idzie – nominację do kolejnego, tym razem rejonowego, etapu konkursu. Eliminacje rejonowe odbyły się Teatrze Rondo
w dniu 21 marca. Tu również doceniono występ Marysi. Marysia ponownie została laureatką tegorocznej edycji konkursu i w maju stanie w recytatorskie szranki z miłośnikami poezji i prozy polskiej z całego województwa. Finał konkursu odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie.

 

Marysi serdecznie gratulujemy i trzymamy za nią kciuki!

 

Elżbieta Pajewska