A A A

VIVAT ACADEMIA!

9 kwietnia 2014 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem II LO Panem Mariuszem Domańskim a Dyrektorami Instytutów Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Oprawą muzyczną wielkiej uroczystości zajął się Chór Fantazja II LO i SP5 w Słupsku. Życzymy owocnej współpracy.

 

Beata Kamińska