A A A

TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Termin: 01 kwietnia 2015r (środa)

 

Część I obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki; rozpoczęcie godz. 9.00; trwa 80 minut.

Część II obejmuje zadania z języka obcego; rozpoczęcie godz. 11.45; trwa 45 minut.
Poszczególne części oddzielone są przerwą.

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach z historii i przyrody.

Sprawdzian jest dla ucznia obowiązkowy.  Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu, nie ukończy szkoły podstawowej.
Wynik sprawdzianu jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.