A A A

ŚWIETLICA

Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach opieki, oddziaływań wychowawczych oraz poczynań dydaktycznych.

Świetlica łączy elementy atmosfery domowej ze świadomie planowaną i organizowaną działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Czynna jest codziennie od godz. 7.00 do 17.00.

W świetlicy przebywają dzieci z kl. 1-3, których rodzice pracują lub nie mogą zapewnić opieki. Prowadzone są zajęcia opiekuńcze zgodne z potrzebami uczniów.

Dbamy o bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka. Zgodnie z priorytetami szkoły zajmujemy się uczniami niepełnosprawnymi.


ŚWIETLICA CZYNNA:
poniedziałek-piątek 7.00-17.00