A A A

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SP-5

W roku szkolnym 2014/2015 planujemy utworzenie klas pierwszych, w których prowadzone byłyby innowacje pedagogiczne, polegające na rozszerzeniu obowiązkowych treści programowych z muzyki, j. angielskiego i wychowania fizycznego.

Dotyczy to dzieci z rocznika 2007 i w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, dzieci z rocznika 2008.

Nabór do klas prowadzony będzie w wyniku sprawdzenia odpowiednich kompetencji, sprawności.


Zapraszamy rodziców i dzieci :

● 6 maja (wtorek), 15.30-17.00 - sprawdzanie kompetencji muzycznych

● 7 maja (środa), 15.00-17.00 - test sprawności fizycznej

● 8 maja (czwartek), 15.30 - sprawdzanie kompetencji językowych

 

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych: 28 maja 2014r. o godz. 17.00