A A A

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły

oraz rodzice.

2. W bibliotece obowiązuje cisza.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

- wypożyczając je do domu

- czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni

- wypożyczając na poszczególne jednostki lekcyjne

4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym tylko jedną lekturę

obowiązkową) na okres 2 tygodni oraz 1 kasetę video lub audio na okres 1

tygodnia.

Wykorzystane materiały powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki,

gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo wypożyczyć

więcej materiałów.

6. Czytelnik może ubiegać się o przedłużenie terminu zwrotu książki.

7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności

zamówień.

8. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

Czytelnik przed ich wypożyczeniem powinien zgłosić dostrzeżone uszkodzenia.

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu ze

zbiorów bibliotecznych) należy odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez

bibliotekarza pozycję.

10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być oddane

przed końcem roku szkolnego.

11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem

rozliczyć się z biblioteką.

12. Korzystając z czytelni należy każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin.

13. W czytelni można korzystać zarówno z księgozbioru podręcznego, jak i ze

zbiorów wypożyczalni oraz z gazet i czasopism.

14. Opuszczając czytelnię wykorzystane materiały należy pozostawić na

stoliku.