A A A

REALIZOWANE PROJEKTYW  naszej szkole realizowaliśmy projekty:

"E-administracja, E-szkoła -  wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"

Projekt "E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku" finansowany był  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


"Dziecko najlepsza inwestycja - indywidualizacja naczania w klasach 1-3"

Projekt skierowany był do uczniów słupskich szkół podstawowych z klas 1-3, u których zdiagnozowano potrzeby i możliwości edukacyjne w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się, wad postawy lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.

Do realizacji zajęć szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
Zajęcia specjalistyczne - biofeedback
Zajęcia specjalistyczne - terapia SI
Zajęcia specjalistyczne - arteterapia dla dzieci niepełnosprawnych
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - zajęcia literackie
Zajęcia specjalistyczne - biofeedbackdla dzieci niepełnosprawnych
Zajęcia specjalistyczne - terapia SIdla dzieci niepełnosprawnych
Zajęcia specjalistyczne - arteterapia
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - zajęcia sportowe
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - zajęcia artystyczne
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - zajęcia przyrodnicze
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - zajęcia matematyczne
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - język angielski
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - informatyka