A A A

NASZA "ZERÓWKA"

 

W Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00 (5 godz dziennie).

 

Wychowawcą grupy pięciolatków jest pani Małgorzata Gutkowska. Oddział liczy 24 osoby. Nauczycielem wspomagającym jest pani Maja Maj.

Wychowawcą grupy sześciolatków jest pani Katarzyna Kozak. Oddział liczy 24 osoby.

 

W oddziałach przedszkolnych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC. Dzieci korzystają z podręczników "Szkoła tuż-tuż".

 

Proponowane zabawy i zajęcia mają przygotować dzieci do podjęcia nauki pisania, czytania i matematyki w szkole.

Plan wychowawczy zakłada udział dzieci w różnych imprezach, uroczystościach ogólnoszkolnych, konkursach międzyszkolnych, akcjach charytatywnych, wycieczkach, pokazach, wyjściach do kina i teatru.