A A A

LOGOPEDA

Zajęcia prowadzi nauczyciel mianowany mgr Agnieszka Zawadzka – neurologopeda w sali nr 5 w segmencie B.

 

 

Godziny pracy logopedy:

Pn.    8.45–13.45
Wt.    7.20–12.20

Śr.     7.30–10:30
Czw.  8.35–13.35
Pt.     7.30–11.30Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treść, formy, metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości oraz dbałość o kulturę słowa potocznego. Wszyscy uczniowie klas pierwszych we wrześniu poddawani są przesiewowemu testowi logopedycznemu. Następnie po rozmowach z rodzicami jest przeprowadzana diagnoza logopedyczna i organizacja pracy terapeutycznej.

 

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, indywidualnie lub w grupach do 4 osób. Ustalany jest sposób utrwalania w domu przez ucznia prowadzonych wcześniej w szkole ćwiczeń i określony zakres obowiązków rodziców.

 

Szczególną opieką logopedyczną w SP-5 są otoczone dzieci z grupy integracyjnej. Tu najlepszą formą terapii jest praca indywidualna, przeplatana zajęciami grupowymi. Ćwiczenia wymowy odbywają się systematycznie przed lustrem. Praca logopedyczna z dziećmi z grupy integracyjnej polega na stosowaniu zabaw usprawniających narządy mowy (niemożliwe jest funkcjonowanie mowy bez sprawności języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), podnoszeniu sprawności rozumienia mowy przez słuchanie i wprowadzanie nowych wyrazów poprzez desygnaty – przedmioty i obrazki.

 

Środkiem uzupełniającym w terapii logopedycznej są ćwiczenia prowadzone w formie zabaw takie jak: ćwiczenia manualne, ćwiczenia spostrzegawczości, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia słuchowe i relaksacyjne. Dla zwiększenia efektywności działań wykorzystuje się nie tylko metody, środki swoiste w terapii logopedycznej, ale również ćwiczenia wspomagające:

· ćwiczenia ortofoniczne

· ćwiczenia i zabawy z muzyką

· ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój (rozwijanie słownictwa czynnego, biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej)

 

LOGOPEDA RADZI
Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy? (wskazówki dla rodziców i wychowawców)


* Dziecko nawykowo mówi przez nos
* Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka
* Mamy wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy
* Podczas artykulacji głosek: s, z, c, dz, ż, sz, cz, dż, t, d, n – dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nimi o wargę (UWAGA: dziecko z tego nie wyrasta, im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala)
* Jeśli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab) skończyło 6 lat i nadal się jąka
* Nieprawidłowa wymowa głoski „r” lub zamiana „r” na „l”
* Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
- wymawia s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
- zmienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne (woda – fota)
- myli głoski o podobnym brzmieniu np. sala – cala
* Rozwój mowy dziecka 7-letniego jest znacznie opóźniony (7-latek wymawia wszystkie dźwięki języka ojczystego)

W terapii logopedycznej wykorzystuje się:

· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji Castillo Moralesa

· Zmodyfikowany Program Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się – M. Chęćka

· Program Edukacyjno – Terapeutyczny „Ortograffiti”

· Elementy Metody Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne

· Techniki relaksacyjne, psychodrama

· Elementy Metody Dobrego Startu

· Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (AAC)