A A A

KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

Regulamin Konkursu:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3.

2. Uczestników wyznacza wychowawca (po 2 osoby z każdej klasy).

3. Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji 1 utwór wierszem.

4. Tematyka utworów jest dowolna.

5. Recytacje ocenia komisja, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

>dobór repertuaru i opanowanie tekstu

>interpretacja

>dykcja i warunki głosowe

6. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody książkowe, a laureaci są zgłaszani do

miejskiego etapu Konkursu Recytatorskiego (zgodnie z jego regulaminem).

 

Małgorzata Nastalska