A A A

KOLEJNY PROJEKT W NASZEJ SZKOLE

 

Uczę się, ćwiczę, potrafię, działam - to już trzeci projekt realizowany na rzecz dzieci, uczących się w naszej szkole. Założeniem projektu jest zorganizowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, objętych integracją w naszej szkole, ale także dla dzieci potrzebujących różnego rodzaju wsparcia.

 

Zajęcia te mają na celu:

>nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

>wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości

>mobilizowanie do aktywnego działania

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i realizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” we współpracy ze szkołą.

 

 

 

 

 

W ramach projektu od maja do grudnia 2013 realizowane są zajęcia:

* terapia integracji sensorycznej

* terapia EEG - Biofeedback

* arteterapia

* biblioterapia

 

Realizacja projektu umożliwia wzbogacenie oferty edukacyjnej naszej szkoły, skierowanej do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Anna Makowska, Małgorzata Nastalska