A A A

KOCHAMY BAŚNIE, BAJECZKI - po trzecim starciu

Sobotnia Góra - wyniki trzeciego starcia


KLASA

LICZBA PISZĄCYCH

% POPRAWNOŚCI

PUNKTY PRZYZNANE

SUMA PUNKTÓW PO DWÓCH STARCIACH

3A

15

76,4

1

5 +2 + 1 = 8

3B

25

91

4

2 +5 + 4 = 11

3C

23

93

5

4 +1 + 5 = 10

3D

23

89

3

1 + 4 + 3 = 8

3E

21

77,5

2

3 + 3 + 2 = 8