A A A

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W roku szkolnym 2013/2014 klasy pierwsze włączyły się do programu "Klub Bezpiecznego Puchatka" przygotowanego przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex. To program edukacyjny, który pomaga dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz
w szkole.

 

W ramach akcji podjęto wiele działań:

* W pierwszych dniach nauki przeprowadzono pogadanki na temat „Bezpiecznej drogi do szkoły”. Uczniowie opowiadali o swojej drodze do szkoły. By być widocznym na drodze otrzymali znaczki odblaskowe.

* Przeprowadzono praktyczne ćwiczenia. Pierwszaczki pod opieką wychowawców odbyły spacer na skrzyżowanie obserwując ruch uliczny, znaki drogowe oraz przechodząc bezpiecznie przez jezdnię.

* Dnia 27 września uczniowie uczestniczyli w wyjściu do Szkoły Policji, gdzie odbywał się Dzień Otwartej Szkoły Policji pod hasłem „Sprawni jak policjanci”.

* Stworzono regulaminy klasowe by zachowywać się bezpiecznie w klasie i w szkole.

* Zrealizowano zajęcia z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora.

* Zorganizowano konkurs plastyczny. Każda z klas pierwszych przedstawiła w nim inną tematykę: „Bezpiecznie w szkole”, „Bezpiecznie w drodze do szkoły, „Bezpiecznie
w domu” .
Prace zostały zaprezentowane na holu szkoły, gdzie wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z ich przesłaniem.

* Zorganizowano uroczystość Ślubowania pierwszoklasistów pod hasłem „Bądź bezpieczny
w domu, w szkole i w drodze do szkoły”. Uczniowie w wielu konkurencjach wykazali się wiedzą dbania o swoje bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.

 

Wiedzę o bezpieczeństwie wykorzystuje się na bieżąco w codziennych sytuacjach,
a także nawiązuje się do niej podczas różnych wyjść i wycieczek.

W listopadzie (18-22.11.2013) odbędzie się Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa dla Pierwszoklasistów. Jest to jednocześnie forma zabawy i sprawdzenia, co dzieci już wiedzą
o bezpieczeństwie, a jakie tematy należy jeszcze z nimi omówić.

 

Życzymy powodzenia

Wychowawcy klas pierwszych