A A A

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 01 września 2014r
>kl.1-3 - godz. 9.30
>kl.4-6 - godz.11.00 – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego

2. Pierwszy semestr: 01 września 2014r – 30 stycznia 2015r (20 tygodni)

3. Zimowa przerwa świąteczna: 22 grudnia – 31 grudnia 2014r

4. Rada klasyfikacyjna: 28 stycznia 2015r

5. Poinformowanie o przewidywanych ocenach: do 14 stycznia 2015r

6. Ferie zimowe: 02 lutego – 13 lutego 2015r

7. Sprawdzian zewnętrzny klas 6: 01 stycznia 2015r (środa)  godz. 9.00
>1. część (język polski, matematyka) godz. 11.45
>2. część (język obcy)

8. Drugi semestr: 16 lutego – 26 czerwca 2015r (18 tygodni)

9. Rada klasyfikacyjna: 17 czerwca 2015r

10. Poinformowanie o przewidywanych ocenach: do 03 czerwca 2015r

11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015r

12. Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2015r

13. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
>23 września 2014r (Dzień sportu. Inauguracja Roku Sportowego)
>10 listopada 2014r
>19 grudnia 2014r (Dzień bez zajęć lekcyjnych. Szkolna Wigilia)
>02 stycznia 2015r
>01 kwietnia  2015r (Sprawdzian Zewnętrzny kl.6)
>05 czerwca 2014r