A A A

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

1 semestr: 2-09-2013 – 31-01-2014 (19 tygodni)

2 semestr: 3-02-2014 – 27-06-2014 (19 tygodni)

Zimowa przerwa świąteczna: 23-12-2013 – 31-12-2013

Termin poinformowania o przewidywanych ocenach na 1 semestr: 2-01-2014


Rada klasyfikacyjna: 15-01-2014


Ferie zimowe: 20-01-2014 – 2-02-2014.

Sprawdzian zewnętrzny OKE klas 6: 1-04-2014 (wtorek)


Termin poinformowania o przewidywanych ocenach na 2 semestr: 4-06-2014


Rada klasyfikacyjna: 18-06-2014


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 27-06-2014

Ferie letnie: 28-06-2014 – 31-08-2014

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia opiekuńcze w szkole ):


20-12-2013
01-04-2014
02-05-2014
13-06-2014

20-06-2014
26-06-2014