A A A

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Jednym z warunków rozwoju i zdrowia dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół w Słupsku oferującą dzieciom zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Ważnym zadaniem naszej szkoły jest  dbałość o poprawną sylwetkę ucznia. Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych. Posiadamy piękną salę dostosowaną do prowadzenia  gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadzone są metodami atrakcyjnymi dla uczniów, w małych zespołach, zazwyczaj bezpośrednio przed lub po zajęciach obowiązkowych.