A A A

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W siedzibie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. W imprezie udział wzięli pedagodzy i pracownicy słupskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecni byli także przedstawiciele władz miejskich.

Podczas gali wyróżnienia otrzymało prawie stu nauczycieli.Wręczaniu odznaczeń i nagród towarzyszyły występy artystyczne między innymi CHÓR FANTAZJA.