A A A

ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Akcja adresowana jest do szkół i przedszkoli w całym kraju.

 

Celem akcji jest przyznanie przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

 • Ruch w szkole:

 

 1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

 2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2)

 3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

 4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli wychowania fizycznego (obszar nr 4)

 5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

 

 • Ruch poza szkołą:

 

 1. zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)

 2. zajęcia niezorganizowane ( obszar nr 7)

 3. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

 4. aktywny wypoczynek (obszar nr 9).

 

Aby otrzymać tytuł „Szkoła w Ruchu”, szkoła musi spełnić i udokumentować trzy z podanych powyżej zadań. Każde zadanie musi dotyczyć innego obszaru. Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się zadanie z obszaru pierwszego.

 

Terminarz konkursu:

 • OGŁOSZENIE AKCJI – 30.10.2013

 • do 01.12.2013 – możliwość przyłączania się szkół do akcji

 • do 31.03.2014 – przesyłanie formularzy wraz z załącznikami do weryfikacji

 • do 20.05.2014 – zakończenie akcji.

 

Szczegółowe wiadomości nt. akcji oraz regulaminznajdują się na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl