A A A

ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Akcja adresowana jest do szkół i przedszkoli w całym kraju.

Celem akcji jest przyznanie przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

 

Ruch w szkole:

1.wych. fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

2.wych. fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wych. fizycznego (obszar nr 2)

3.edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

4.kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli wychowania fizycznego (obszar nr 4)

5.pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

 

Ruch poza szkołą:

1.zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)

2.zajęcia niezorganizowane ( obszar nr 7)

3.aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

4.aktywny wypoczynek (obszar nr 9).

 

Aby otrzymać tytuł „Szkoła w Ruchu”, szkoła musi spełnić i udokumentować trzy z podanych powyżej zadań. Każde zadanie musi dotyczyć innego obszaru. Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się zadanie z obszaru pierwszego.

 

Terminarz konkursu:

>OGŁOSZENIE AKCJI – 30.10.2013

>do 01.12.2013 – możliwość przyłączania się szkół do akcji

>do 31.03.2014 – przesyłanie formularzy wraz z załącznikami do weryfikacji

>do 20.05.2014 – zakończenie akcji.

 

Szczegółowe wiadomości na temat akcji oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl