A A A

BIOFEEDBACK

W naszej szkole prowadzone są zajęcia EEG Biofeedback.


Korzystamy z nowoczesnej aparatury medycznej, dzięki której uczeń kontroluje przebieg wideogry wyłącznie poprzez swoje myśli. Trening taki wykorzystywany jest z powodzeniem w edukacji, zwłaszcza u dzieci z trudnościami szkolnymi typu:

  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy
  • dysleksja
  • ADHD
  • nerwice, stres
  • niepokój psychoruchowy
  • zaburzona samoocena dziecka.

Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w terapii dzieci.

 

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

Ludzie zdrowi: uczniowie, studenci, dziennikarze, sportowcy, artyści, menadżerowie, kadra kierownicza.
Ludzie chorzy (wybrane jednostki chorobowe): syndrom ADD, ADHD, autyzm, agresja, anoreksja, bulimia, bezdech, ból przewlekły, nerwice, jąkanie, niepokój psychoruchowy, parkinsonizm, stres, itp.

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów.
Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka.

Wymagane dokumenty dotyczące zapisów na zajęcia:
- zaświadczenie neurologa o możliwości uczestnictwa w treningach,
- krótki wywiad z opiekunem ucznia,
- ankieta, zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach,
- analiza dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej ucznia.

W związku z dużą liczbą dzieci uczestniczących w zajęciach o przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń.  Aktualnie na zajęcia oczekuje kilku uczniów.

Prowadzący terapeuci: mgr Artur Szewc, mgr Piotr Ceranowski