A A A

BEZPIECZNY PIERWSZAK

Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, zarówno piesi, jak i kierujący pojazdami. Jednak ruch drogowy, w którym uczestniczymy, nie jest spontanicznym ani nie kontrolowanym zjawiskiem. Obowiązują pewne zasady i reguły, dzięki którym jesteśmy mniej narażeni na niebezpieczeństwa występujące na drodze. Tak więc wszyscy, również dzieci powinniśmy znać przepisy obowiązujące na drodze i przestrzegać ich.

Miasteczka ruchu drogowego dają duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg.

Wychodząc naprzeciw, wychowawcy klas pierwszych, w maju i w czerwcu wybrali się ze swoimi uczniami do Miasteczka Ruchu Drogowego, gdzie sposób oznakowania, układ komunikacyjny dróg pozwala na naukę i doskonalenie elementów ruchu drogowego. Znajdują się tam skrzyżowania, znaki poziome, pionowe, drogi dwukierunkowe i jednokierunkowe, a także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów. 

Uczniowie praktycznie uczyli się, jak bezpiecznie poruszać się na dwóch kółkach po jezdni czy ścieżkach rowerowych, a zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogły później wykorzystać w ruchu na drodze.


Mirosława Skalna, Julita Majewska, Joanna Mateńko, Ilona Orlikowska


/więcej zdjęć w Galerii/