A A A

30. MIĘDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.

3. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do 6 stycznia 2014. W kategorii poezji każdy autor proszony jest o złożenie kilku wierszy, natomiast opowiadania nie moga miec wiecej, niż 30 stron maszynopisu

4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.

5. Do wydruków należy dołączyć teksty w wersji elektronicznej - na podpisanej płycie CD

6. Prace oceniane będą w kategoriach:

a) wiersze: uczniowie kl. 1-4, uczniowie kl. 5-6 i uczniowie klas gimnazjalnych

b) opowiadania: uczniowie kl. 1-4, uczniowie kl. 5-6, uczniowie klas gimnazjalnych

 

Teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.