A A A

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczą dzieci mające trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia.

 

Celem zajęć jest usprawnienie zaburzeń funkcji psychomotorycznych, mających istotny wpływ na proces uczenia się np.: usprawnianie analizatora słuchowego, wzrokowego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, doskonalenie techniki czytania, czytanie ze zrozumieniem, usprawnianie grafomotoryki, doskonalenie umiejętności matematycznych, pokonywanie trudności.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w gabinetach B-16 i B-23 (korytarz przy bibliotece).

Kameralna atmosfera w zasobnie wyposażonych gabinetach sprzyja owocnej pracy.

 

Rodzice, zainteresowani losem swojego dziecka zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli reedukatorów (dyżury raz w miesiącu przed zebraniem w klasach 16.00-17.00 w w/w gabinetach).

 

Zajęcia prowadzą reedukatorzy:

mgr Helena Kaczmarek

pon.  8.30-14.30

wt.   11.30-15.30

śr.    11.15-15.15

czw.   8.30-15.30

pt.   10.30-15.30


mgr Artur Szewc

pon.  7.45-15.20

wt.   12.20-15.20

śr.     9.35-15.20

pt.     7.45-14.30