A A A

XXXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

A oto najważniejsze postanowienia regulaminu XXXII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej:

 

 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych

2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna

3. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do dn. 8 stycznia 2016 r. W kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy

4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna

5. Szczegółowe wymagania:
-opowiadania lub utwory dramatyczne nie mogą przekraczać 15 stron wydruku
-opowiadania każdego uczestnika należy podpisać i spiąć
-każdy wiersz powinien być na osobnej stronie, oddzielnie podpisanej
-każdy uczestnik dołącza również podpisaną płytę CD, zawierającą jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty

6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2016 r.

8. Prace oceniane będą w kategoriach:
-poezja: uczniowie klas 1-4, uczniowie klas 5-6
-proza: uczniowie klas 1-4, uczniowie klas 5-6

9. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska jako przewodnicząca, poeci, prozaicy i dziennikarze, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców 23 maja 2016 roku

11. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opublikowane w książce, podsumowującej konkurs, a także w prasie  regionalnej

 

Małgorzata Nastalska

Monika Ziemienowicz